top of page
Natxo Femenia Larrosa | projecte ArBRe | Arquitectura | Bioconstrucció | Restauració
Núria Valldeneu Cabré | projecte ArBRe | Arquitectura | Bioconstrucció | Restauració

d'on venim...?

 

 

Natxo Femenia Larrosa:  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona des de l'any 2004. Des del principi de la meva formació vaig veure que davant meu s'obria tot un món per poder unir el disseny, la tècnica i la construcció amb la història, l'art i el patrimoni. Es per això que he orientat el meu treball professional cap al món de la restauració i la rehabilitació, realitzant projectes propis com la restauració de l'església de Sant Pau de Tarragona o la restauració de la capella del Santíssim de l'església de Santa Maria de Vila-Rodonona. En l'àmbit de l'habitatge puc destacar la reforma de l'edifici d'apartaments Rapova de Torredembarra així com altres petites reformes. També col·laboro des del 2007 amb l'arquitecta Vera Hofbauerova en projectes de restauració del patrimoni.

Entenc la meva professió com un tot, on cadascuna de les parts són importants, i per tant veig la feina d'arquitecte com una implicació màxima amb el client que ha decidit confiar en mi.

Durant la meva trajectòria he anat prenent consciència de la importància de les tècniques tradicionals, dels materials naturals i de la feina artesanal com les millors solucions possibles, les més sostenibles i les més respectuoses amb les persones i el món, arribant a la conclusió que són la millor opció, i és aquí on la meva experiència s'agermana amb la bioconstrucció, originant juntament amb la Núria el projecte ArBRe.

 

 

Núria Valldeneu Cabré: Arquitecta també per l'ETSAB des de l'any 2004. He treballat principalment en l’arquitectura de l’habitatge, tant de nova construcció com en reformes d’habitatges existents. La meva prioritat ha estat sempre afavorir l’habitatge digne, les necessitats personals dels usuaris i el disseny de l’arquitectura pensant en els espais, la llum, l’orientació, la relació amb el lloc, els materials, les formes orgàniques i dinàmiques, la funcionalitat i el benestar de les persones. He treballat també en projectes d’arquitectura bioclimàtica.

Les meves inquietuds personals i professionals m’han dut a la recerca de nous coneixements a nivell conceptual i tècnic enfocats cap a una arquitectura més humana i sostenible i a cursar el màster en Bioconstrucció per l’IBN (Institut für baubiologie + Ökologie) i l’IEB (Instituto Español de Bioconstrucción) conjuntament amb la Universitat de Lleida. L’any 2013 acabo el màster amb la realització del projecte final “reforma d’un habitatge existent convencional, dels anys 60, segons els criteris de la bioconstrucció”.

Com a arquitecta, vull projectar i construir una arquitectura a favor de les persones, escoltant i respectant les seves necessitats i oferint-los espais que afavoreixin la vida, la salut i el benestar, així com l’estalvi d’energia i recursos i la sostenibilitat del planeta.

bottom of page