top of page

                on volem anar...?

 

Amb la nostra experiència professional i els nous coneixements adquirits, el Natxo i la Núria decidim fundar conjuntament un nou projecte professional, que neix amb el nom de projecteArBRe, Arquitectura, Bioconstrucció, Restauració, que vol integrar totes les nostres inquietuds professionals per treballar en un nou concepte d’arquitectura contraposat al model arquitectònic que ens ha dut a l’actual crisi del sector.

 

El projecteArBRe neix de la necessitat de canvi.

Les estructures del nostre món estan actualment obsoletes i en crisi a tots els nivells.

També l’arquitectura i l’urbanisme han arribat a un punt d’involució on el model actual, repetit fins a la sacietat, s’ha revelat insostenible.

               

Neixen noves necessitats de les persones, de la societat i del medi ambient.

 

Mereixem viure en un entorn i uns espais dignes i confortables, adequats a les nostres activitats, que ens siguin favorables i ens aportin benestar, alegria i salut física, psíquica i espiritual. Necessitem el contacte amb el medi natural, la llum i l’energia del sol, la calidesa, l’aire net, l’aigua bona, les propietats i la riquesa dels materials naturals. L’arquitectura i l’urbanisme al servei de totes les persones, amb les seves diferències i les seves necessitats pròpies.

Totes aquestes necessitats bàsiques de l’ésser humà i fonamentals per gaudir d’una vida plena, s’han de desplegar i desenvolupar dins d’un marc basat en el respecte per la natura i el medi que ens sustenten i del qual en som part intrínseca. El respecte per la vida i els ecosistemes, l’ús d’energies i recursos renovables, la utilització de materials naturals de procedència local, l’estudi dels cicles de vida i la minimització de les petges ecològiques de les nostres activitats són fonamentals per garantir la sostenibilitat del planeta i la continuïtat de la vida del gènere humà.

 

La bioconstrucció recull aquesta filosofia de vida i la porta a la pràctica des d’un visió holística que comprèn aspectes tan amplis i variats com el disseny, els sistemes constructius, la física dels materials, les instal·lacions, l’estalvi d’energia i recursos, les radiacions, la contaminació acústica i atmosfèrica, la toxicitat d’alguns components que trobem en el nostre dia a dia, l’ambient interior, la psicologia de l’hàbitat, la llum, la fisiologia de l’habitatge,  l’ordenació del territori, els espais no edificats, etc…

 

 

 

Aquest nou referent no es limita només a la nova construcció. El repte més gran actualment és dur-lo a la pràctica en el dia a dia de les ciutats actuals.

La nostra realitat són les ciutats i el territori construïts i la nostra tasca actual és la rehabilitació, la restauració i la transformació d’aquestes estructures obsoletes herències del passat que formen part de la nostra història.

És fonamental mirar, estudiar i analitzar el passat, aprendre dels nostres propis errors i recollir-ne tot allò que ens pot aportar de positiu per construir la ciutat present i futura amb el llenguatge de la bioconstrucció.

bottom of page