top of page

              restauració

 

Lligat inevitablement al concepte del pas del temps, les intervencions en els edificis es poden definir de moltes maneres en funció del grau d'intervenció, i depenent del teòric en quin t'emmirallis pots arribar a conclusions contraposades, fins al punt que autors com John Ruskin, ja al segle XIX, es referia a la Restauració com a la destrucció de l'edifici al falsejar l'essència d'aquest al pretendre retornar-li uns valors en una època diferent que té un esperit diferent. Anys més tard Aloïs Riegl teoritzava sobre el valor artístic i el valor històric, definint-los, acotant-los i valorant-los.

 

 

Aquesta teorització sembla feta per grans monuments d'alt valor històric, artístic o representatiu i en canvi pot semblar molt allunyada de les intervencions que es puguin fer en el patrimoni local, inclús en la restauració d'una simple casa de poble, però cada edifici té el valor que els anys, la història i l'art li han pogut donar. I s'ha de respectar.

 

 

 

 

 

             

 

 

Les tècniques i el grau d'intervenció en qualsevol edifici poden donar resultats molt diferents, inclús contraposats. Tenir un bon pla de manteniment d'un edifici ens pot evitar haver de fer operacions de conservació. Si ja no hi som a temps caldrà intervenir per reparar i ja ens podem trobar amb decisions que poden produir alteracions. El següent pas en grau d'intervenció ja ens porta a conceptes com reforma, rehabilitació i restauració. Poden sonar igual però comporten connotacions molt diferents.

 

La nostra proposta d'intervenció en un edifici si s'arriba a la necessitat d'haver-lo de restaurar, és atansar-nos a ell amb el màxim respecte cap a la seva història, el seu valor històric, la seva representativitat, les seves tècniques constructives, els seus materials... podem estar més o menys d'acord amb la seva estètica i valor artístic però cada edifici representa molts valors per la gent que el té a prop. I s'han de respectar.

 

Prendre decisions per intervenir requereix estudiar bé l'edifici i el seu context, i posem especial atenció en les tècniques constructives amb el que l'edifici va ser fet, perquè la millor intervenció, la més respectuosa i la més entonada per nosaltres és aquella que reprodueix les mateixes tècniques originals, és a dir la construcció tradicional.

 

Proposem restaurar estudiant l'edifici, valorant cadascun dels aspectes que l'han portat a la decisió d'haver de ser respectat, investigant la millor manera d'intervenir, coneixent i estudiant les tècniques amb les que va ser construït, dialogant amb l'edifici, el seu entorn i les persones que l'han de gaudir. Resumint, intervenint amb molt de respecte.

 

 

bottom of page