top of page

TALLER DE GAIABLOC amb el Francesc Ibáñez, bioconstructor, a El Pont d’Armentera. 24 de març de 2015

Comencem aquesta tercera i última sessió de tallers amb ganes de treballar i energia. Ens acompanyen un sol radiant i un bonic dia primaveral.

El Gaiabloc és un bloc creat per Querbiconstrucció pensat per a la construcció d’envans interiors. Les principal matèries primes que el composen són la calç i la palla.

El taller d’avui consistirà en aplicar diferents tipus d’acabat damunt de diverses peces individuals de Gaiabloc. Treballarem en grups de 2-3 persones i cada grup s’encarregarà de preparar diversos morters i aplicar-los damunt els blocs.

Finalment posarem a assecar els blocs i construirem un mosaic amb totes les peces (no tenim temps de pujar una paret…)

Consideracions prèvies:

- Abans d’aplicar qualsevol morter damunt d’un bloc, caldrà mullar-lo prèviament perquè no absorbeixi l’aigua del morter.

- El Gaiabloc permet treballar amb molt poc gruix de morter i aplicar l’acabat directament. La ceràmica, en canvi, necessita un gruix de morter base previ d’uns 2cm abans d’aplicar l’acabat perquè absorbeix molta més aigua.

Morters i tipus d’acabats:

1. Arrebossat fi amb morter de calç.

Acabat remolinat.

Pigmentat de color blau.

pojectecte ArBRe | Arquitectura | Bioconstrucció | Restauració

Composició:

- 1 part de calç aèria (calç en pasta)

- 3 parts de pols de marbre

- Aigua

- Pigment natural de color blau (opcional)

Fem el morter i l’escampem damunt la peça amb el paletí. El treballem amb la llana per deixar-lo uniforme.

Ho deixem assecar una estona.

Abans de remolinar esquitxem d’aigua una mica la capa amb una brotxa. Passem el remolinador per donar-li una textura uniforme.

2. Arrebossat rugós amb morter de calç.

Acabat remolinat.

Composició:

- 1 part de calç aèria (o bé calç NHL 3,5 si l’arrebossat és a l’exterior)

- 3 parts de sorra de granulometría 1-4mm

- Aigua

Es treballa de la mateixa manera que l’anterior.

3. Arrebossat rugós amb morter de calç.

Acabat remolinat.

Impermeable.

La composició i l’aplicació són idèntiques a la del morter nº2.

La impermeabilització s’aconsegueix aplicant una capa d’oli d’oliva o de llinosa amb una espàtula o brotxa.

L’oli tapa els poros del morter evitant que pugui penetrar-hi l’aigua.

Aquesta capa d’oli es va desgastant amb el temps i s’ha d’anar renovant.

Podem utilizar aquest acabat en llocs en contacte directe amb l’aigua (revestiment de la zona de dutxa, bany, lavabo, cuina). En ambients humits on l’aigua no hi toca directament s’aconsella no impermeabilitzar les peces, ja que perden la seva capacitat de regular la humitat ambiental (higroscopicitat).

4. Arrebossat amb morter de calç.

Remolinat.

Acabat raspat.

pojectecte ArBRe | Arquitectura | Bioconstrucció | Restauració

Composició:

- 1 part de calç aèria

- 2 parts de pols de marbre

- 1 part de sorra “arenilla” de marbre

- Aigua

- Pigment natural de color rosa (opcional)

Per fer un acabat raspat necessitem una capa de morter més gruixuda (d’entre 1 i 1,5cm). Per això farem 2 o 3 capes successives.

Un cop remolinada l’última capa, passarem la llana amb pues per donar-li l’acabat raspat.

5. Arrebossat amb morter de calç.

Remolinat.

Acabat lliscat fi

Composició de la capa base:

- 1 part de calç aèria

- 3 parts de pols de marbre

- Aigua

- Pigment natural de color verd (opcional)

Composició de la capa d’acabat:

- 4 parts de calç aèria

- 1 part de pols de marbre

- Aigua

- Pigment natural de color verd (opcional)

La capa base remolinada es treballa i s’aplica igual que les anteriors.

La segona capa, d’acabat amb lliscat fi es pot treballar de dues maneres:

pojectecte ArBRe | Arquitectura | Bioconstrucció | Restauració

- Aplicant el morter amb la llana convencional i lliscant amb un plàstic de bombolles. D’aquesta manera tanquem els poros obtenint un acabat impermeable.

pojectecte ArBRe | Arquitectura | Bioconstrucció | Restauració

- Aplicant el morter i treballant-lo amb una llana d’acer en fred. Aquesta llana “crema” l’acabat de morter obtenint així un acabat molt fi i brillant amb aigües de tons diferents. És l’equivalent a l’anomenat estucat de calç en fred. Aquest acabat no tanca els poros. Si volem impermeabilitzar-lo podem aplicar-hi una capa d’oli amb una espàtula perquè vagi penetrant.

Ambdós acabats lliscats impermeabilitzats poden utilizar-se en zones d’aigua.

6. Esgrafiat bàsic amb morter de calç.

Acabat remolinat.

Composició de la capa base:

- 1 part de calç aèria

- 3 parts de pols de marbre

- Aigua

- Pigment natural (opcional)

Composició de la segona capa:

- 4 parts de calç aèria

- 1 part de pols de marbre

- Aigua

- Pigment natural (opcional)

pojectecte ArBRe | Arquitectura | Bioconstrucció | Restauració

Perquè l’esgrafiat ressalti més, és convenient que les dues capes siguin de colors diferents.

Apliquem la capa base amb acabat remolinat com hem fet fins ara amb les anteriors i deixem que s’assequi.

Apliquem la segona capa i remolinem també.

Fem el dibuix de l’esgrafiat damunt d’un paper vegetal de cuinar.

Calquem el dibuix damunt de l’arrebossat puntejant-lo. Resseguim amb un ganivet els punts marcats per tancar el dibuix.

pojectecte ArBRe | Arquitectura | Bioconstrucció | Restauració

Un cop marcat el dibuix es retalla i es rasca amb un ganivet l’última capa de l’arrebossat fins que aparegui la capa de fons.

7. Trencadís / alicatat amb morter de calç.

Composició de la capa base:

- 1 part de calç aèria

- 1 part de calç NHL 3,5

- 3 parts de sorra de granulometria 1-4 mm

- Aigua

pojectecte ArBRe | Arquitectura | Bioconstrucció | Restauració

Apliquem una capa d’aquest morter, de poc gruix, amb acabat rugós (si l’apliquéssim damunt d’una peça ceràmica necessitaríem més gruix).

Agafem rajola ceràmica de colors per fer el trencadís. La mullem. Col.loquem les rajoles entre dos cartrons i piquem amb un martell per trencar-les.

pojectecte ArBRe | Arquitectura | Bioconstrucció | Restauració

Composició del morter per enganxar el trencadís:

- 1 part de calç aèria

- 1 part de calç NHL 3,5

- 3 parts de sorra de granulometria 1-4 mm

- Aigua

- 1 punta de paleta de ciment blanc

(és el mateix morter de base afegint-hi una mica de ciment).

Composició del morter per rejuntar:

- 1 part de calç NHL 3,5

- 2 parts de pols de marbre

- Aigua

- Pigment natural (opcional)

Rejuntem i donem el trencadís per acabat.

pojectecte ArBRe | Arquitectura | Bioconstrucció | Restauració

8. Arrebossat amb morter d’argila (Pinell de Brai).

Remolinat.

pojectecte ArBRe | Arquitectura | Bioconstrucció | Restauració

Composició:

- 1 part d’argila

- 4 parts de sorra

- ¼ part de calç NHL 3,5

- aigua

Hi posem una petita part de calç per alcalinitzar el morter i evitar així l’aparició de fongs, bacteris, etc…

Apliquem el morter d’argila de la mateixa manera que hem aplicat els de calç: l’escampem damunt la peça amb el paletí i el treballem amb la llana. En acabat, el deixem assecar una estona i remolinem.

9. Arrebossat amb morter d’argila (Pinell de Brai).

Remolinat.

Acabat fi.

Lliscat fi d’argila.

Composició de la primera capa:

- 1 part d’argila

- 4 parts de sorra

(o bé 2 parts de pols de marbre + 2 parts d’”arenilla” de marbre)

- ¼ part de calç NHL 3,5

- Aigua

Es procedeix com en l’arrebossat anterior. Després del remolinat passem la llana d’acer per fer un semiplanxat d’acabat fi i destonificat. Podem deixar-lo vist o bé aplicar una segona capa de lliscat fi d’argila.

Composició per fer el lliscat d’argila:

pojectecte ArBRe | Arquitectura | Bioconstrucció | Restauració

- 3/4 parts d’argila

- 1 part de pols de marbre

- Aigua

Realitzem el lliscat fi d’argila amb la mateixa llana d’acer o bé amb una espàtula. Tenim també l’opció d’impermeabilitzar l’argila aplicant-hi una capa d’oli de la mateixa manera que hem fet amb els morters de calç.

10. Esquerdejat vist amb morter de calç.

pojectecte ArBRe | Arquitectura | Bioconstrucció | Restauració

Composició:

- 1 part de calç NHL 3,5

- 2 parts de sorra 1-4 mm

- Aigua

Realitzem l’esquerdejat amb el paletí. El resultat és una capa gruixuda d’arrebossat de textura molt rugosa apta per a interiors i exteriors.

11. Pintat amb calç.

pojectecte ArBRe | Arquitectura | Bioconstrucció | Restauració

Composició:

- 10 parts de calç aèria

- 1 part de pols de marbre

- pigment de color (opcional)

- aigua

Pintem directament amb brotxa sobre la peça Gaiabloc o damunt d’una capa d’arrebossat amb morter de calç.

12. Pintat amb argila (Pinell de Brai).

Composició:

- 10 parts d’argila

- 1 part de pols de marbre

- Aigua

Podem pintar també amb brotxa damunt del Gaiabloc o bé damunt d’una capa prèvia de morter d’argila.

Acabem el taller molt contents per la feina feta i amb ganes de seguir aprenent en noves ocasions.

pojectecte ArBRe | Arquitectura | Bioconstrucció | Restauració

Gràcies a tots!!

articles destacats

entrades recents

arxiu

recerca per paraules

segueix-nos

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page