top of page

APANTALLAMENT DE LES ZONES DE DESCANS

Núria Valldeneu

Un dels principis de la bioconstrucció és:

Absència de camps i radiacions electromagnètiques a l’ambient interior.

I l’espai més important a preservar és, sens dubte, el dormitori. Durant les hores de son, el nostre cos descansa i es regenera. En aquesta fase és especialment vulnerable a qualsevol agressió, entre elles, les produïdes per les radiacions, tant d’origen tel·lúric (energies que emergeixen de la Terra) com electromagnètiques d’origen artificial.

En aquest article explicarem les actuacions dutes a terme a fi d’apantallar els camps elèctrics i les radiacions electromagnètiques artificials en 2 dormitoris.

Només per introduir una mica el tema, comentar que aquest tipus de radiacions i camps electromagnètics són cada dia més presents a les nostres ciutats, edificis i també a les nostres cases sense que, la majoria de vegadades, en siguem conscients.

El seu origen és múltiple, i pot provenir tant d’elements externs a l’edifici (com ara antenes de telefonia mòbil, línies d’alta tensió, estacions transformadores, línies ferroviàries, etc.) com d’elements o dispositius que podem trobar tots a la majoria de les llars avui dia, tant la nostra pròpia com les veïnes (cablejat elèctric, aparells elèctrics, transformadors, motors, làmpades amb dispositius electrònics, telèfons mòbils i inhalàmbrics, dispositius que intercanvien dades amb tecnologia wi-fi, des d’un router, un smartTV o una alarma a qualsevol electrodomèstic capaç d’enviar i rebre informació amb tecnologia inhalàmbrica).

Aquest any passat hem dut a terme uns amidaments per tal descobrir si 2 dormitoris estaven afectats per algun tipus de radiació perjudicial i, en cas afirmatiu, veure com podiem solventar el problema.

A nivell de radiacions artificials, la persona que va fer l’amidament va detectar, als dormitoris, un camp elèctric a les parets d’intensitat entre 25 i 50 V/m i 174 V/m (depenent de la paret) i també radiacions d’alta freqüència amb una densitat de potència de 64 µW/m2 i 164 µW/m2 amb puntes de 200 µW/m2 corresponents a un telèfon inhalàmbric i a una xarxa wi-fi dels veïns. Aquests amidaments es van fer a les parets mitgeres, on els valors eren més alts.

Aquests valors, segons la “Norma tècnica d’amidaments en bioconstrucció SBM-2015” per a les zones de descans, es classifiquen com a “fortament significatius”, i estarien al nivell 3 d’una escala de 4.

Això vol dir que, des del punt de vista de la bioconstrucció, no són valors acceptables i s’han d’aplicar mesures ja que poden tenir efectes a nivell biològic.

estat previ a l'apantallament

A partir d’aquí procedim a executar l’APANTALLAMENT DE LES PARETS MITGERES DELS DORMITORIS:

- Apliquem un parell de capes de pintura HSF54 de carboni i grafit, per apantallar tant el camp elèctric com les radiacions electromagnètiques procedents dels veïns. Pintem només la paret mitgera retornant mig metre pel sostre i les parets laterals. És una pintura natural, inòqua i també transpirable a la qual, perquè pugui realitzar correctament la seva funció, se li ha d'afegir un additiu especial de fibres que condueixen el camp elèctric.

pintura de grafit - pantalla

- Connectem la pintura a terra a través d’un dels endolls amb una placa i un fil conductor. La presa de terra de l’edifici és correcte, té una resistència d’entre 5 i 7Ω segons mesuraments reals.

connexió a terra

- Pintem damunt de la pintura de grafit amb una pintura natural al silicat. És la capa d’acabat.

acabat

- Volem construir un sòcol de fusta al capçal i laterals dels llits. Com que el sòcol estarà en contacte amb la resta de parets de l’habitació, per on passa el cablejat elèctric propi, fixem una malla metàl.lica darrera la fusta i la connectem també a terra a través de l’endoll, derivant així el camp elèctric.

malla darrera sòcol connectada a terra

El cost del material per dur a terme l'apantallament de les dues parets ha estat de 383,00€ (IVA inclòs).

Aquest cost inclou les dues capes de pintura de grafit amb l'additiu corresponent, les dues plaques i cables de connexió a terra, la pintura al silicat per repintar les dues habitacions senceres (totes les parets i sostres) i la malla metàl.lica, també connectada a terra, de darrera el sòcol de fusta.

Amb aquestes senzilles mesures, que podem aplicar nosaltres mateixos, aconseguim derivar a terra els camps elèctrics del cablejat i apantallar les radiacions d’alta freqüència.

Durant les hores de son desconnectem també els interruptors diferencials que donen servei a les habitacions.

EL RESULTAT: un notable millor descans que es tradueix en l’absència de mal de cap i son, com a conseqüència de no haver dormit bé, al llevar-se.

Dormir bé és fonamental. Si ens llevem amb sensació de no haver descansat bé, espessos o amb mal de cap, una de les causes més probables pot ser la presència de radiacions d’origen divers.

Us recomanem fer un estudi per tal d’esbrinar si teniu alguna afectació d’aquest tipus i consultar amb experts què podeu fer per solventar-la.

articles destacats

entrades recents

arxiu

recerca per paraules

segueix-nos

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page