top of page

ELS MATERIALS EN BIOCONSTRUCCIÓ I LES SEVES PROPIETATS.

Autor: Núria Valldeneu- Si ens cuidem, si ens importa la nostra salut física i psíquica i el benestar d’aquells que viuen amb nosaltres,

- Si estimem el nostre entorn i volem respectar i cuidar el medi natural,

aleshores ens interessarà habitar en un espai saludable i respectuós amb nosaltres mateixos i amb el medi ambient. D’això se n’encarrega la bioconstrucció.


I si parlem de bioconstrucció, parlarem de materials.


I ens preguntarem: quins materials s’utilitzen en bioconstrucció? Segur que els coneixem…

La pedra, la fusta, la calç, l’argila, la terra, l’aigua, la palla, el bambú, la canya, el suro, el cànem, el paper, la ceràmica… i un llarg etcètera que inclou materials més o menys elaborats en base als materials primaris.

Però, per què utilitzem aquests materials? En què ens basem a l'hora de seleccionar i definir quins materials són els més apropiats?


D’una manera molt resumida, podríem dir que els materials que utilitzem en bioconstrucció compleixen els següents requisits:


- són naturals, en general poc processats.

- no tòxics.

- contribueixen a millorar l’ambient interior, per tant, són saludables.

- d’impacte ambiental nul o reduït.


Arribar a aquesta conclusió aparentment tan simple no és pas fàcil ni senzill, sinó que és el resultat d’un estudi profund que passa per:


- un seguiment de tot el procés d’elaboració del material per tal de definir-ne la petja ecològica: orígen, extracció, fabricació, aplicació, vida útil, eliminació, reciclatge, reutilització, reintegració, consum d’energia, contaminació ambiental, etc…


- un estudi profund de les propietats físiques del material, que ens permetrà definir les propietats d’una solució constructiva: l’aïllament tèrmic, la capacitat d’acumulació de calor, la temperatura superficial, la capacitat de difusió del vapor d’aigua, la higroscopicitat o capacitat de regulació de la humitat ambiental, l’estanqueïtat i la permeabilitat a l’aire i a l’aigua, l’aïllament acústic, les propietats elèctriques i magnètiques, la radioactivitat, etc…


- un anàlisi de la composició química del material elaborat.


La valoració de cadascun d’aquests paràmetres ens permetrà definir si un material o solució constructiva és apte per ser utilitzat, contribuint així a millorar l’ambient interior de casa nostra, la nostra salut, i la salut del nostre entorn natural.

articles destacats

entrades recents

arxiu

recerca per paraules

segueix-nos

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page