top of page

     arquitectura per viure 

     

Treballem aplicant tots aquests criteris a diferents nivells en projectes de:

 

Restauració d’edificis i del patrimoni.

- Rehabilitació d’edificis, habitatges, locals…

- Reforma d’edificis i d’espais interiors.

- Nova construcció i/o ampliació d’edificis.

- Disseny d’espais interiors.

- Urbanització, parcel·lació.

 

 

Redactem informes, certificats i treballs tècnics varis:

 

- Certificats d’eficiència energètica.

- Cèdules d’habitabilitat.

- Aixecaments planimètrics.

- Informes tècnics d’edificis.

- Divisions horitzontals.

- Legalitzacions.

- Valoracions i pressupostos.

 

     

     Trets diferencials del  projecteArBRe:

 

- Fem arquitectura al servei de les persones i les seves necessitats.

 

- Projectem, construïm i rehabilitem espais habitables afavorint el benestar i la salut de les persones mitjançant un estudi integral de tots aquells paràmetres de l’entorn exterior i de l’ambient interior que afecten la nostra salut.

 

- Construïm de manera respectuosa amb el medi ambient prioritzant els materials naturals d’origen proper amb menys impacte ambiental, l’estalvi energètic i de recursos i la utilització d’energies renovables.

 

 

 

 

 

projecte ArBReProjecte ArBRe | Arquitectura | Bioconstrucció | Restauració
bottom of page